Akútne nežiadúce účinky slnečného žiarenia na kožu - Juvenilná jarná erupcia a akútny slnečný zápal kože