Acne vulgaris  je ochorenie  pilosebaceóznej  jednotky / vlasovo – mazovej /.