O psoriáze formou otázok a odpovedí /Psoriasis vulgaris/

 1. Moja mama má  psoriázu  budem  ju  mať  aj  ja  –  je  dedičná?

Dedičnosť u psoriázy zohráva významnú  úlohu a je nesporná. Ak jeden z rodičov trpí psoriázou, pravdepodobnosť výskytu psoriázy u detí je 8 – 30%. Ak obaja rodičia sa liečia na psoriázu tu je  41 – 75%  možná manifestácia psoriázy u potomstva.

Ak psoriázu nemá ani jeden z rodičov, ale má ju súrodenec, pravdepodobnosť vzniku bude  8%  a ak nie je nikto z rodiny postihnutý psoriázou je  2% pravdepodobnosť vzniku ochorenia. Za vznik psoriázy je zodpovedných viacero génov, ktoré ešte stále všetky nie sú známe.

 1. Vyskytuje sa na celom  svete ?

Celosvetová prevalencia je asi 2%.  Nižší výskyt je v ázijských regiónoch a africkej populácií. Belošská  a hlavne škandinávska populácia je psoriázou postihnutá asi v 11%.

 1. Čo sa deje  v  koži  psoriatika?

Zdravá  vrchná  vrstva  kože / pokožka – epidermis / sa počas života pravidelne odlupuje a to tak, že bunky spodnej  vrstvy epidermy putujú smerom nahor k vrchným vrstvám.

Typický  životný  cyklus kožnej bunky  trvá  asi 28 dní až mesiac. U psoriatika hovoríme o zrýchlenej produkcií kožných buniek. To znamená, že nové kožné bunky sa vyvíjajú príliš rýchlo, dochádza k ich zrýchlenému deleniu a putovaniu  na povrch epidermy a  to  už  za 3 – 4 dni. Tento výrobný proces buniek vedie k  ich nadprodukcií  a hromadeniu na povrchu pokožky.

Klinickým prejavom tohto overdrivu sú plaky s nánosom suchých, striebristých lupín, ktoré nasadajú na červenohnedé ložiská s rozšírenými , do špirály predĺženými kapilárami. / Preto sa psoriáza nazýva aj  lupienka /.

 1. Kto alebo čo  je   zodpovedné  za  takúto  zmenu ?

Predpokladá sa, že biele krviny tzv.T bunky , ktoré za normálnych okolností pomáhajú telu bojovať s baktériami a bojujú aj  s infekciami , v tele psoriatika zaútočia a mylne napadnú kožné bunky a tento chybný atak spôsobí už spomínaný overdrive  proces výroby kožných buniek. T  bunky imunitného systému sa aktivujú nesprávnym smerom a  začnú pôsobiť proti zdravým kožným bunkám a uvolňovať mediátory  tzv.cytokíny, ktoré  stimulujú zápal v koži  a rýchlejšie delenie kožných buniek. Preto sa psoriáza radí  aj  k  autoimúnnym  ochoreniam.

 1. Patrí psoriáza k  novodobým ochoreniam ?

Nie psoriáza bola známa už v biblických časoch, popisovaná bola už v staroindickej a starogréckej literatúre / Hippokrates /. V rímskej literatúre  Celsus a v arabskej  literatúre  Avicenna písali o psoriáze. V r.1808  Róbert Willan / zakladateľ anglickej dermatológie / prvýkrát  nazval  toto ochorenie psoriázou a popisuje jej rôzne formy. V 19.storočí  Ferdinand Hebra vykonal  histologické vyšetrenie psoriatických  lézií a popísal ich zmeny.

 1. Ako vyzerá psoriatické  ložisko?

Sú to presne ohraničené, červenohnedé, mierne  nad okolie  vyvýšené , pokryté suchými striebristými lupinami lézie rôznej veľkosti , ktoré sa od okrajov uvolňujú.

Pri metodickom škrabaní sa zo psoriatického ložiska uvolňujú  šupinky pripomínajúce na obrus odkvapkaný  zachnutý  materiál  stearínovej sviečky  =  fenomén zachnutej stearínovej sviečky. Nasleduje odstránenie jemnej vrstvičky epidermy v celku  = fenomén poslednej koštičky  , neskôr sa objaví bodkovité krvácanie  = fenomén krvavej rosy tzv. Auspitzov príznak.

 1. Môže sa psoriáza  objaviť  aj  u  detí ?

Epidemiologické štúdie hovoria, že psoriáza môže začať v ktoromkoľvek veku. Pred   10.rokom   je  zriedkavá, vrchol  však dosahuje v období puberty a mladom veku. V detskom veku však prevládajú akútne formy psoriázy, ktoré sa môžu opakovať. Najčastejšie vznikajú po prekonaní akútnej infekcie horných ciest dýchacích či po streptokovej angíne. Prejavuje sa generalizovaným výsevom  psoriatických ložísk veľkosti bodky, kvapky alebo mince. Sú to ostro ohraničené ložiská červenohnedej farby  pokryté  striebristými šupinami. Výsev je symetricky rozmiestnený na trupe a  končatinách.

Psoriáza po ústupe akútnej varianty môže aj roky zostať v latentnej / bezpríznakovej / forme alebo prechádza do chronickej zápalovej formy psoriázy.

 1. Ako vyzerá  chronická  psoriáza ?

Chronická  stacionárna psoriáza sa už lokalizuje do svojich typických predilekčných miest na tele ako sú lakte, kolená, krížová oblasť, predkolenia, oblasť rozhrania vlasatej časti hlavy a tváre. Chronická forma je charakteristická rozsiahlymi infiltrovanými  plakmi s hrubším Navrstvením  psoriatických šupín. Najťažšie formy môžu prejsť do tzv.psoriatickej erytrodermie.

 1. Postihuje psoriáza len  kožu ?

Asi u 40 % chorých na psoriázu hlavne v dospelosti sú pozorované zmeny aj na nechtoch .Drobné jamky tzv. „olejové alebo ropné  škvrny „  pod nechtovou platničkou, priečne ryhy, čierne bodky alebo pásiky, hromadenie rohovinových más pod nechtami , ktoré nadobúdajú strechovitý výzor alebo uvoľnenie nechtových  lôžok sú typickými  znakmi  psoriatického  postihnutia nechtov.

 Asi  v  30%  psoriatický  zápal môže postihovať aj kĺby a to drobné kĺby prstov rúk  či  nôh , ktoré sú bolestivé a opuchnuté, prípadne je  postihnutá chrbtica alebo ktorýkoľvek  kĺb na tele . Jedná sa o mimokožnú formu psoriázy  tzv. psoriatickú  artritídu. Psoriáza sa tiež môže vyskytovať aj na povrchových slizniciach v genitálnej oblasti a na perách, kde sa tvoria na začervenalom  podklade jemné sľudovité šupiny.

Pokiaľ sa psoriatické postihnutie lokalizuje na miesta vlhkej záparky   / pazuchy, pod prsníkmi, rozkrok, u detí plienková krajina / hovoríme o tzv.inverznej psoriáze. Pozorujeme silne začervenalé lesklé fľaky hlavne u obéznych ľudí, ktoré výrazne zhoršuje  vlhosť  kože a potenie.

 1. Aké sú spúšťače  psoriázy ?

Psoriáza sa môže objaviť  len u toho, kto v sebe nosí „ psoriatické gény „  a tie ho k  prezentácií psoriázy  tak povediac predurčujú  či disponujú. Avšak  za samotnú manifestáciu psoriázy sú zodpovedné tzv. spúšťacie faktory .

a./  akútne infekcie horných ciest dýchacích, akútne angíny / pri chronickej angíne       u psoriatika sa odporúča vybrať mandle /, tiež chrípka
b./  zubné, gynekologické a urologické zápaly
c./  HIV infekcia – AIDS
d./  psychický stres / napr. nezhody v rodine, manželstve, na pracovisku, v škole,       rozvod, úmrtie blízkeho ect. /. Preto u psoriatika sa odporúča naučiť sa znižovať a       zvládať stres nakoľko tým môže obmedziť,  prípadne zabrániť vzplanutiu ochorenia.
e./  úrazy, operácie, zmeny klimatu, UV žiarenie, tetováž, popáleniny, vakcinácia
f./  niektoré lieky / napr.betablokátory, ACE inhibítory, blokátory  kalciového kanála,       antimalariká, soli zlata, líthium, nesteroidné antiflogistiká /
g./  fajčenie, silná konzumácia alkoholu / zníženie konzumácie alhoholu je inteligentné        nielen pre pokožku /, nezdravý životný štýl

 1. Dá sa  psoriáza  vyliečiť ?

Psoriáza je silne geneticky podmienené autoimúnne  chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje nielen kožu , ale aj nechty, kĺby a sliznice. Žiaľ ani v súčasnosti i napriek pokročilým výskumom, ktorým sa venujú mnohé farmaceutické spoločnosti sa úplne vyliečiť nedá. Dá sa však veľmi dobre liečiť a pacienti môžu byť dlhodobo  v tzv. bezpríznakovom mode.

 1. Aké sú teda súčasné  možnosti  liečby  psoriázy ?

Liečba všetkých typov psoriázy patrí do rúk dermatológa, ktorý po stanovení diagnózy na základe klinického vyšetrenia pacienta / v prípade nejednoznačných prejavoch sa odoberie vzorka kože a odošle sa k histopatologickej diagnostike / zároveň  pátra po  provokujúcich faktoroch, ktoré spustili psoriatický proces. V neposlednom rade  určí aj stupeň závažnosti  ochorenia.  Nájdenie správneho typu liečby  alebo  kombináciu liečby psoriázy môže byť ťažké .

 To čo funguje u jedného pacienta nemusí fungovať  pre iného. Cieľom však stále zostáva vytvoriť najlepší liečebný plán, ktorý dokáže zmierniť alebo eliminovať príznaky ochorenia. Na pomoc dermatológom prichádzajú vždy  up –to -date usmernenia k liečbe psoriázy založené na dôkazoch  pri monitorovaní  pacientov  s ochorením. Existujú konkrétne guidelines, ktoré sa aktualizujú a slúžia ako smernice k liečbe jednotlivých  typov psoriázy pomocou rôznych  indexov / BSA, PASI, PGA, NAPSI/.

Väčšina pacientov s miernou až stredne ťažkou formou psoriázy je schopná zvládať ochorenie  lokálnou liečbou formou monoterapie alebo v kombinácií s fototerapiou. Tento prístup však nemusí byť dostatočný pre kohokoľvek so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriázy. Ťažšie generalizované formy či artropatická forma psoriázy  sú už indikáciou k internej farmakologickej liečbe.

LOKÁLNA LIEČBA

 

Keratolytiká  / kys.salicylová, úrea, kys.mliečna v 5 – 20% koncentrácií / dokážuodstrániť nános psoriatických šupín v úvode liečby.

Topické  / lokálne / kortikosteroidy sa používajú vo forme roztokov, krémov alebo mastí.

Dithranol alebo Cignolín  sa využívajú k minútovej liečbe chronickej stacionárnej psoriázy.

Drevený decht / Pix liquida / a Ichtamol  / buď vo svetlej forme vhodný na domácu liečbu, alebo v tmavej verzií  skôr počas hospitalizácie / sa dlhodobo používajú v lokálnej liečbe. Dechtové prípravky sú však z trhu postupne sťahované, nakoľko kvóty Európskej únie nepovoľujú aplikovať  látky s potenciálnym kancerogénnym / rakovinotvorným / účinkom.

Lokálne retinoidy  v  0,05 – 0,1 % koncentrácií  sa používajú hlavne vo forme gélu. Vhodná je kombinácia s kortikosteroidmi, vitamínom D3, UVB žiarením.

Olejové kúpele  a  emolienciá / hydratačné prípravky /  sa používajú ako doplnok k ad hoc uvádzaným  antipsoriatikám  na premastenie a hydratáciu kože,  podporu hojenia  či zmiernenie prípadného svrbenia  psoriatických ložísk.

FOTOTERAPIA

 

Využíva  prírodzené  UV žiarenie alebo umelé vďaka vývoju  UV žiaričov a to hlavne pásmo UVB / 280 – 320 nm /.  Žiariče SUP pracujú so žiarením UVB a UVA.

Fotochemoterapia   pozostáva z aplikácie UV žiarenia v kombinácií so psoralénmi, čo sú látky, ktoré zvyšujú cilivosť kože na UV žiarenie. Fotosenzibilizátor sa aplikuje buď v tabletkovej forme alebo vo forme roztoku / tzv.balneo PUVA terapia /.

SYSTÉMOVÁ NON BIOLOGICKÁ LIEČBA

Je rezervovaná pre pacientov s ťažkými formami psoriázy.

Acitretín  / aromatický retinoid / je najčastejšie používaným liekom, ktorý sa môže použiť so všetkými formami  lokálnej liečby a tiež v kombinácií s PUVA terapiou.

Cyklosporín A  / imunosupresívum / je liek, ktorý tlmí imunitný systém a účinkuje nielen na kožu, ale aj kĺby a nechty.

Metotrexát  sa užíva spolu s kyselinou listovou. Je celosvetovo používaný liek v tabletkovej alebo injekčnej forme  jeden deň v týždni.

Systémové  kortikosteroidy  sa užívajú   v stredne vysokých dávkach. Všetky tieto lieky majú aj množstvo svojich nežiadúcich vedľajších  účinkov , ktoré treba mať na zreteli a preto každý pacient  je monitorovaný a sledujú sa pravidelne  jeho laboratórne obličkové , pečeňové parametre a krvný obraz.

 1. V ostatných rokoch sa veľa  hovorí  o  tzv. biologickej  liečbe psoriázy. 

Biologiká  sú lieky, ktoré zasahujú do imunitného systému cielene a špecificky a v prípade psoriázy reagujú na nadmernú tvorbu kožných buniek. Sú vyrobené zo živých buniek. V laboratóriu sa geneticky menia, aby mohli byť vytvorené konkrétne  proteíny, ktoré potom cielene v tele psoriatika  blokujú iba tie časti, ktoré sú zodpovedné za nadmerný rast kožných buniek. Už boli spomenuté proteíny imunitného systému tzv. cytokíny, ktoré sa podieľajú na vzniku psoriatického zápalu a erupcie psoriázy na tele človeka.

Biologicky aktívne látky blokujú práve tieto cytokíny. Biologík je na trhu viac druhov a každý potláča iný cytokín, nakoľko pri  tomto druhu zápalu sa uplatňuje celá kaskáda cytokínov. Z toho vyplýva, že aj efekt  tejto  modernej liečby je rôzny. Jeden liek „vyčistí kožu„ lepšie iný horšie. Ak prvá voľba biologického lieku nepriniesla žiadúci  efekt môže sa zvážiť iný typ biologického preparátu.

 1. Pre koho je teda vhodná  biologická   liečba ?

Biologiká veľmi dobre zmierňujú príznaky psoriázy. Táto liečba je rezervovaná pre stredne ťažké až ťažké formy  psoriázy. Indikuje sa ak nebola dostatočne účinná štandardná  systémová liečba / Metotrexát, retinoidy ,imunosupresíva, kortikosteroidy /, alebo ak vedľajšie nežiadúce účinky  klasickej liečby psoriázy boli natoľko významné, že pacient ich nedokázal  vydržať a  stav psoriázy sa zhoršoval natoľko, že sa táto liečba z nejakého  dôvodu  stala kontraindikovanou.

Biologická liečba je síce moderná, inovatívna  t.č. stojí na vrchole pyramídy liečebných možností  závažných foriem psoriázy, ale nie je vhodná pre každého. Skôr ako sa nasadí liečba biologikami  je nutné podstúpiť sériu vyšetrení jednak laboratórne  hematologické  vyšetrenie  krvi,  biochemické vyšetrenie moču,  vhodné je vylúčiť chronické infekčné ochorenia zubov, mandlí, urologické a gynekologické infekcie, HIV infekciu či pohlavne prenosné ochorenia, zápalové alebo iné ochorenia pečene a brušných orgánov, TBC pľúc.

Tento druh liečby nie je vhodný pre pacientov so srdcovo – cievnym zlyhávaním,  onkologických pacientov, pacientov, ktorí sa liečia na rôzne ochorenia pečene, z neurologických diagnóz možno spomenúť roztrúsenú sklerózu. Na trhu je škála  biologík / viac ako 11 druhov /, ktoré sa aplikujú podkožne, formou vnútrožilovej   infúznej  liečby či nová tabletková forma. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami a  podlieha schváleniu revíznym lekárom príslušnej  zdravotnej poisťovne.

Je pravdou, že biologická liečba psoriázy je účinná a dlhodobo bezpečná, ale rovnako ako každý  liek aj ona má svoje nežiadúce účinky. Treba spomenúť najčastejšie reakcie / vo forme začervenania / v mieste vpichu, ktoré sa dá zvládnuť. Významnejší  vedľajší efekt tejto liečby je však zvýšený  výskyt  infekcií  hlavne horných ciest dýchacích.  Ale i tento stav sa dá zvládnuť antibiotikami či inou symptomatickou terapiou.

Najčastejším dôvodom však na ukončenie biologickej liečby je jej nedostatočný antipsoriatický efekt , ktorý sa hodnotí po 12 týždňoch od zahájenia liečby. Ak  nastane 50%  zlepšenie psoriázy  –  v liečbe sa pokračuje, ak nie  je ukončená. Tiež sa ukončuje aj v prípade  plánovanej tehotnosti, vzniku malígnych nádorov, závažných infekčných ochoreniach, pred operáciami či očkovaním. Samotná realizácia biologickej liečby sa uskutočnuje  v špecializovaných centrách biologickej  liečby  pre psoriázu na Slovensku.

 1. Aký význam má  kúpeľná  liečba  pri  psoriáze ?

Iste ako doplnková  prírodná  kúpeľná  liečba / balneoterapia  / pôsobí priaznivo na  psoriatické ložiská hlavne sírové a sírovo – minerálne  vody či bahenné zábaly. Často sa  kombinuje aj s fototerapiou za účelom dosiahnutia uspokojivého benefitu liečby. Kúpeľná liečba aj na  Slovensku má svoju dlhodobú tradíciu  a históriu  – hlavne prírodné liečebné kúpele Smrdáky.

Klimatoterapia  pobyt  pri mori –  pôsobenie slnečného žiarenia, morskej  vody  a  psychický relax  sa podieľajú na zlepšení až redukcií psoriatických ložísk na tele.  A  tiež  tzv. stredomorská diéta  –  strava s veľkým  množstvom  zeleniny, ovocia, bieleho mäsa, rýb, nenasýtených mastných kyselín a život bez alkoholu a fajčenia s dostatkom fyzickej aktivity  majú svoje významné miesto v doplnkovej liečbe psoriázy.

 1. Majú psoriatici   svoj   sviatok ?

Od roku 2004   29.október  si svet pripomína  ako Svetový deň psoriázy „. WHO / Svetová zdravotnícka organizácia / uznala psoriázu za závažné chronické neprenosné ochorenie  na  67. Valnom  zhromaždení   v máji  2014 .

Viagra predaj bez receptu Cialis predaj bez receptu Kamagra predaj bez receptu Kúpiť Viagra bez receptu