Kožný systém

Koža  / Cutis lat.,Integumentum commune – lat. / bežná, všeobecná, spoločná prikrývka / je najťažší orgán v tele / 4-5 kg, cca 16% celkovej telesnej hmotnosti tela /, u dospelého jedinca tvorí kontakt s vonkajším prostredím o ploche 1,2 – 2,3 m2 a tvorí  ochrannú bariéru medzi vonkajším a vnútorným prostredím.

Zloženie kože

Koža sa skladá z troch základných častí:

1. Pokožka / Epidermis /

2. Zamša / Dermis /

3. Podkožie / Subcutis /

1.  Pokožka / Epidermis /  - je najvrchnejšia a najtenšia / od 0,3 – 1,5 mm / časť kožného krytu.

Rozlišujeme celkom pät vrstiev pokožky v smere od spodnej vrstvy k povrchovej.

a./  ZÁKLADNÁ VRSTVA – je tvorená jedným radom buniek v ktorom neustále prebieha delenie buniek za nové,ktoré putujú smerom na povrch pokožky.

b./  OSTNATÁ VRSTVA –  má cca 4-8 vrstiev.Bunky sú spojené mostíkmi a koluje tu miazga, ktorá zaisťuje výživu putujúcim bunkám na ich ceste k povrchu.

c./  GRANULÓZNA VRSTVA –  je tvorená  1-2 radmi buniek,tu prebieha intenzívny proces rohovatenia.

d./  JASNÁ VRSTVA  –  je charakteristická tým, že v nej dochádza k postupnému  zanikaniu buniek a v mikroskope sa táto vrstva javí ako priehľadná.

e./  ROHOVÁ VRSTVA  –  je posledná a najvrchnejšia vrstva pokožky.Je to vlastne navrstvenie zvyškov pôvodných buniek,ktoré sa postupne celkom z povrchu odlučujú.

Proces  rohovatenia prebieha približne mesiac / 26-28 dní na tele a 8-10 dní na tvári /. Je to čas výmeny starých odumretých buniek za nové mladé. Táto neustála obnova kožných buniek je nutná k tomu, aby koža si  mohla plniť svoje povinnosti. Každú  minútu nám odumrie okolo 30 000  kožných buniek.

Kam miznú tieto odumreté bunky? Stáva sa z nich prach. Je preukázané,že približne  50%  domáceho bytového prachu ,ktorý pravidelne vysávame tvorí práve naša niekdajšia pokožka. V epidermis sa nachádzajú aj bunky tvoriace pigment melanín, tzv.melanocyty,tiež keratinocyty a Langerhansove bunky  plniace imunitnú funkciu a nervové zakončenia tzv.Merkelove bunky.

2. Zamša / Dermis /

Zamša je tvorená kolagénnymi a elastickými vláknami,ktoré zodpovedajú za pevnosť a pružnosť kože. Tieto vlákna sú spolu s kožnými bunkami uložené v hmote, ktorú tvorí hlavne  Kyselina hyalurónová. Zamša tiež obsahuje krvné kapiláry a lymfatické cievy, ktoré zabezpečujú výživu kože. Nachádzajú sa tu 2 typy žliaz. Mazové žľazy ústiace do koreňov vlasov alebo chlpov. Vylučujú maz, ktorý chráni pokožku pred vyschnutím, obsahuje bielkoviny, tukové látky a soli. Potné žľazy produkujú pot.

3. Podkožie / subcutis /

Sa nachádza pod zamšou. Tvorí ho sieť riedkeho spojivového tkaniva. V okách siete sú uložené hroznovito usporiadané tukové bunky a spolu tvoria tukový vankúš, ktorý  je rezervoárom živín, tekutín, krvi. Tukové tkanivo slúži ako zásoba energie, tepelný izolátor, tlmič  nárazov. Plní ochrannú fukciu pre svaly, kosti a vnútorné orgány. Tiež slúži ako regulátor telesnej teploty.

V podkoží sa nachádzajú aj špeciálne telieska, ktoré vnímajú  teplo / Rafiniho telieska /, tlak a ťah / Vater – Paciniho telieska /, chlad / Krauseove telieska /, pohyb, svalový sťah, hmat / Meissnerove telieska / vlhkosť, barometricky tlak, dotyk a bolesť.

Zdroj: Wikipedia

Ku kožným derivátom  teda útvarom odvodeným od kože  patria vlasy, ochlpenie, nechty, potné a mazové žľazy.

Delia sa na žĺazové  adnexá /potné a mazové žľazy / a keratinizované adnexá  /vlasy,chlpy, nechty/.

Funkcia kože

  • ochranná : spolu s ostatnými tkanivami tvorí prvú líniu krytu tela pred škodlivými vplyvmi       vonkajšieho prostredia / chemickými, mechanickými, mikroorganizmami/.

  • termoregulačná : kožné žľazy, krvné cievy a tukové tkanivo sa podieľajú na termoregulácií. Vlasy a podkožné tkanivo bránia strate tepla.

  • vylučovacia : niektoré chemické látky dokáže telo vylúčiť kožou / z tohto dôvodu sa odporúča  častejšie saunovanie ľuďom pracujúcim v chemickom pracovnom prostredí, ale i ostatným žijúcim v zaťaženom životnom prostredí.
  • dýchacia, senzorická: koža funguje ako receptorový orgán v kominikácií s prostredím.
  • metabolická : vo forme tukov je uskladnená energia v podkožnom tukovom tkanive.

  • syntetická : v epidermis sa syntetizuje vitamín D3.

Ľudská koža je veľmi dôležitým orgánom, ktorý si  vyžaduje perfektnú starostlivosť, lebo je jediným ochranným štítom pred okolitým svetom a každý takýto nástroj  je nutné udržiavať v bezchybnom  stave, aby mohol plniť svoje funkcie.