Kožný systém

Koža  / Cutis lat.,Integumentum commune – lat. / bežná, všeobecná, spoločná prikrývka / je najťažší orgán v tele / 4-5 kg, cca 16% celkovej telesnej hmotnosti tela /, u dospelého jedinca tvorí kontakt s vonkajším prostredím o ploche 1,2 – 2,3 m2 a tvorí  ochrannú bariéru medzi vonkajším a vnútorným prostredím.

Zloženie kože

Koža sa skladá z troch základných častí:

1. Pokožka / Epidermis /

2. Zamša / Dermis /

3. Podkožie / Subcutis /

1.  Pokožka / Epidermis /  - je najvrchnejšia a najtenšia / od 0,3 – 1,5 mm / časť kožného krytu.

Rozlišujeme celkom pät vrstiev pokožky v smere od spodnej vrstvy k povrchovej.

a./  ZÁKLADNÁ VRSTVA – je tvorená jedným radom buniek v ktorom neustále prebieha delenie buniek za nové,ktoré putujú smerom na povrch pokožky.

b./  OSTNATÁ VRSTVA –  má cca 4-8 vrstiev.Bunky sú spojené mostíkmi a koluje tu miazga, ktorá zaisťuje výživu putujúcim bunkám na ich ceste k povrchu.

c./  GRANULÓZNA VRSTVA –  je tvorená  1-2 radmi buniek,tu prebieha intenzívny proces rohovatenia.

d./  JASNÁ VRSTVA  –  je charakteristická tým, že v nej dochádza k postupnému  zanikaniu buniek a v mikroskope sa táto vrstva javí ako priehľadná.

e./  ROHOVÁ VRSTVA  –  je posledná a najvrchnejšia vrstva pokožky.Je to vlastne navrstvenie zvyškov pôvodných buniek,ktoré sa postupne celkom z povrchu odlučujú.

Proces  rohovatenia prebieha približne mesiac / 26-28 dní na tele a 8-10 dní na tvári /. Je to čas výmeny starých odumretých buniek za nové mladé. Táto neustála obnova kožných buniek je nutná k tomu, aby koža si  mohla plniť svoje povinnosti. Každú  minútu nám odumrie okolo 30 000  kožných buniek.

Kam miznú tieto odumreté bunky? Stáva sa z nich prach. Je preukázané,že približne  50%  domáceho bytového prachu ,ktorý pravidelne vysávame tvorí práve naša niekdajšia pokožka. V epidermis sa nachádzajú aj bunky tvoriace pigment melanín, tzv.melanocyty,tiež keratinocyty a Langerhansove bunky  plniace imunitnú funkciu a nervové zakončenia tzv.Merkelove bunky.

2. Zamša / Dermis /

Zamša je tvorená kolagénnymi a elastickými vláknami,ktoré zodpovedajú za pevnosť a pružnosť kože. Tieto vlákna sú spolu s kožnými bunkami uložené v hmote, ktorú tvorí hlavne  Kyselina hyalurónová. Zamša tiež obsahuje krvné kapiláry a lymfatické cievy, ktoré zabezpečujú výživu kože. Nachádzajú sa tu 2 typy žliaz. Mazové žľazy ústiace do koreňov vlasov alebo chlpov. Vylučujú maz, ktorý chráni pokožku pred vyschnutím, obsahuje bielkoviny, tukové látky a soli. Potné žľazy produkujú pot.

3. Podkožie / subcutis /

Sa nachádza pod zamšou. Tvorí ho sieť riedkeho spojivového tkaniva. V okách siete sú uložené hroznovito usporiadané tukové bunky a spolu tvoria tukový vankúš, ktorý  je rezervoárom živín, tekutín, krvi. Tukové tkanivo slúži ako zásoba energie, tepelný izolátor, tlmič  nárazov. Plní ochrannú fukciu pre svaly, kosti a vnútorné orgány. Tiež slúži ako regulátor telesnej teploty.

V podkoží sa nachádzajú aj špeciálne telieska, ktoré vnímajú  teplo / Rafiniho telieska /, tlak a ťah / Vater – Paciniho telieska /, chlad / Krauseove telieska /, pohyb, svalový sťah, hmat / Meissnerove telieska / vlhkosť, barometricky tlak, dotyk a bolesť.

Zdroj: Wikipedia

Ku kožným derivátom  teda útvarom odvodeným od kože  patria vlasy, ochlpenie, nechty, potné a mazové žľazy.

Delia sa na žĺazové  adnexá /potné a mazové žľazy / a keratinizované adnexá  /vlasy,chlpy, nechty/.

Funkcia kože

  • ochranná : spolu s ostatnými tkanivami tvorí prvú líniu krytu tela pred škodlivými vplyvmi       vonkajšieho prostredia / chemickými, mechanickými, mikroorganizmami/.

  • termoregulačná : kožné žľazy, krvné cievy a tukové tkanivo sa podieľajú na termoregulácií. Vlasy a podkožné tkanivo bránia strate tepla.

  • vylučovacia : niektoré chemické látky dokáže telo vylúčiť kožou / z tohto dôvodu sa odporúča  častejšie saunovanie ľuďom pracujúcim v chemickom pracovnom prostredí, ale i ostatným žijúcim v zaťaženom životnom prostredí.
  • dýchacia, senzorická: koža funguje ako receptorový orgán v kominikácií s prostredím.
  • metabolická : vo forme tukov je uskladnená energia v podkožnom tukovom tkanive.

  • syntetická : v epidermis sa syntetizuje vitamín D3.

Ľudská koža je veľmi dôležitým orgánom, ktorý si  vyžaduje perfektnú starostlivosť, lebo je jediným ochranným štítom pred okolitým svetom a každý takýto nástroj  je nutné udržiavať v bezchybnom  stave, aby mohol plniť svoje funkcie.

Kúpiť Levitra online bez receptu Kúpiť Viagra 100 mg online bez receptu na Slovensku Kúpiť Cialis 20 mg online bez receptu na Slovensku Kupiti Viagru online u Bosni i Hercegovini Kupiti Viagra 50 mg online bez recepta u Hrvatskoj